Hợp đồng thuê nhà trọ, phòng trọ

Mẫu hợp đồng chuẩn cho thuê nhà trọ, phòng trọ. Mẫu đơn giản, xúc tích, đầy đủ nội dung, đảm bảo quyền lợi của bên cho thuê và thuê phòng trọ nhà trọ. Mẫu cập nhật mới nhất theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo người thuê và cho thuê giảm thiểu tranh chấp, khiếu kiện. Nội dung mẫu bên dưới, và bạn có thể tải file word nhiều mẫu về máy ở cuối trang

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc

---oOo---

HỢP ĐỒNG CHO THUÊ PHÒNG TRỌ

 

BÊN A : BÊN CHO THUÊ (PHÒNG TRỌ)

Họ và Tên:..........................................................................................................

Năm sinh:...........................................................................................................

CMND:...........................Ngày cấp:...........................Nơi cấp:................................

Thường Trú:.......................................................................................................

BÊN B : BÊN THUÊ (PHÒNG TRỌ)

Họ và Tên:.........................................................................................................

Năm sinh:..........................................................................................................

CMND:...........................Ngày cấp:...........................Nơi cấp:...............................

Thường Trú:......................................................................................................

Hai bên cùng thỏa thuận và đồng ý với nội dung sau :

Điều 1:

 • Bên A đồng ý cho bên B thuê một phòng trọ thuộc địa chỉ:……………………….
 • Thời hạn thuê phòng trọ là …. tháng kể từ ngày …….

 

Điều 2 :

 • Giá tiền thuê phòng trọ là ……………..đồng/tháng (Bằng chữ :…………………………...)
 • Tiền thuê phòng trọ bên B thanh toán cho bên A từ ngày .....Tây hàng tháng.
 • Bên B đặt tiền thế chân trước ……………… đồng (Bằng chữ : ……………………) cho bên A. Tiền thế chân sẽ được trả lại đầy đủ cho bên thuê (Bên B) khi hết hợp đồng thuê phòng trọ và thanh toán đầy đủ tiền điện, nước , phí dịch vụ và các khoản khác liên quan.
 • Bên B ngưng hợp đồng trước thời hạn thì phải chịu mất tiền thế chân.
 • Bên A ngưng hợp đồng (lấy lại phòng trọ) trước thời hạn thì bồi thường gấp đôi số tiền bên B đã thế chân.

 

Điều 3 : Trách nhiệm bên A.

 • Giao phòng trọ, trang thiết bị trong phòng trọ cho bên B đúng ngày ký hợp đồng.
 • Hướng dẫn bên B chấp hành đúng các quy định của địa phương, hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ đăng ký tạm trú cho bên B.

 

Điều 4 : Trách nhiệm bên B.

 • Trả tiền thuê phòng trọ hàng tháng theo hợp đồng.
 • Sử dụng đúng mục đích thuê nhà, khi cần sữa chữa, cải tạo theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bên A.
 • Đồ đạt trang thiết bị trong phòng trọ phải có trách nhiệm bảo quản cẩn thận không làm hư hỏng mất mát.

 

Điều 5: Điều khoản chung.

 • Bên A và bên B thực hiện đúng các điều khoản ghi trong hợp đồng.
 • Trường hợp có tranh chấp hoặc một bên vi phạm hợp đồng thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết, nếu không giải quyết được thì yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
 • Hợp đồng được lập thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 01 bản

 

Tp. Hồ Chí Minh, Ngày …. Tháng…. năm 20.........

 

BÊN A                                                                                                                     BÊN B

Tải mẫu: 

Mẫu 1:Hợp đồng thuê phòng trọ MẪU ĐƠN GIẢN (Tải về)

Mẫu 2: Hợp đồng thuê phòng trọ MẪU CHUẨN (Tải về)Liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần hỗ trợ:
Gửi liên hệ